Mindfulness

Definitie Mindfulness van Jon Kabat-Zinn: Bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen.

Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van Mindfulness zoals die nu in Nederland wordt aangeboden.